Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
Forskrift av 25. august 2017 nr. 1292 om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Gå til toppen