Adopsjonsloven Lovdata Lovdata

Barnekonvensjonen
Barnekonvensjonen (i menneskerettsloven vedlegg 8)
 
Inkorporert i norsk rett ved menneskerettsloven § 2 nr. 4

Barnelova Loven Lovdata

Barnevernloven
Loven Lovdata
Lovforarbeider
Rettskilder Barne- og familievernrett Bufdir

Familievernkontorloven Loven Lovdata

Lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker Loven Lovdata

Se også

Regelverk barnevern – oversikt

Eksterne lenker

Lover og regler – Barne- og likestillingsdepartementet

Gå til toppen