Barnevern

 

Sosiale tjenester

 

Helse- og omsorgstjenester

 

Statistikk og datakilder

 

Bruker- og pasientinformasjon

 

Tilsyn og forvaltning

 

Bibliotekets tjenester

 

Disse samlingene har fokus på tjenestene, og har ikke lenker til rent medisinsk innhold, slik som informasjon om sykdommer og behandling. Vi har ikke omfattende lenkesamlinger på hvert tema, men prøver å ha oversikt over større nettsteder som igjen peker til andre.

Hovedfokus er videre på norske og nordiske nettsteder,  samt et lite utvalg større internasjonale aktører.

Vil du følge med på nyheter fra denne menyen?

Gå til abonnement og RSS. Vil du ha oppdateringer på e-post, velger du abonnement Kunnskapskilder. Vil du heller ha RSS, velg dokumenttype Ekstern lenke.

Gå til toppen