Veiviser – Økonomisk sosialhjelp
Veiviser fra Nav, laget spesielt for dem som søker økonomisk sosialhjelp for første gang, ungdom og barnefamilier. Den inneholder også informasjon om andre muligheter enn økonomisk sosialhjelp, både ordninger og stønader i og utenfor NAV er med, for eksempel bostøtte gjennom Husbanken.

Gå til toppen