Fylkesmannen i Finnmark

Rapport fra tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottak ved Finnmarkssykehuset HF - klinikk Hammerfest 2016 (pdf) Rapporten er publisert som pdf på grunn av omfattende bildemateriale.

Gå til toppen