Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Rapport - tilsyn med ansvarsavklaring og kommunikasjon mellom intensivavdelingen og Ortopedisk avdeling ved Molde sjukehus 2017 (pdf) Publisert som pdf på grunn av bildemateriale.

Gå til toppen