Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Rapport fra tilsyn med ansvarsavklaring og kommunikasjon mellom Intensivavdelingen og Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital HF 2017
(pdf) Rapporten er publisert som pdf på grunn av bildemateriale.

Gå til toppen