Erfaringskonferanse om varselordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Thon Hotell Oslo Airport, Gardermoen, torsdag 4. desember 2014 kl 09.30 – 18.00

Invitasjon til erfaringskonferanse Statens helsetilsyn inviterer den somatiske spesialisthelsetjenesten til erfaringskonferanse om varselordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Nyhet 29.9.2014

Program / Informasjon (pdf)

Deltagernes stemmer – innspill og tilbakemeldinger fra konferansedeltagerne (pdf)

Venn eller fiende i pasientsikkerhetsarbeidet? Undersøkelsesenhetens samfunnsoppdrag og mandat v/ avdelingsdirektør Gro Vik Knutsen, Undersøkelsesenheten (pdf)

Undersøkelsesenheten: Erfaringer med varselordningen v/ fagsjef Kristin Utseth Njerve ,Undersøkelsesenheten (pdf)

Erfaringer fra stedlig tilsyn v/ Fagdirektør Brynhild Braut og seniorrådgiver Bente Karlsson, Undersøkelsesenheten (pdf)

Konferanse om involvering pasienter og pårørende i tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Involvering av brukere og pårørende i tilsyn er en av de store utviklingsoppgavene fylkesmennene og Statens helsetilsyn skal jobbe med de neste årene. Helsetilsynet arrangerte 11. og 12.juni 2014 en konferanse for medarbeidere hos fylkesmennene og i Statens helsetilsyn som jobber med tilsyn i spesialisthelsetjenesten.  Eksterne og interne foredragsholdere delte erfaringer og belyste utfordringer fra ulike ståsted.  Blant de eksterne foredragsholderne var pårørende som delte erfaringer fra sine møter med Undersøkelsesenheten etter alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Foredragsholderne gav konstruktive bidrag og innspill til utviklingsarbeidet som er i startgropa.

Program for konferansen (pdf) 26.6.2014

Gå til toppen