Teikn abonnement
Lage nyheitsstrøm for RSS-lesar

Teikne eller avmelde abonnement 

Nedanfor kan du registre deg og få tilsendt ei e-postmelding når det blir publisert noko nytt på nettstaden til Statens helsetilsyn. E-postadressene blir berre nytta til å sende ut abonnementsmeldingar.

For å slette abonnement logg inn med e-postadressen og velg slett abonnement.              

  1. Du kan velje kor ofte du vil ha meldingane i rullegardinmenyen Intervall
  2. Kryss av for dei menyane du ønskjer 
  3. Klikk på Lagre.

Meldingane inneheld lenkjer til, og korte tekstar om:

  • nyheitsoppslag frå nyheitsfeltet på førstesida
  • nye dokument og artiklar som blir publisert på nettstaden
  • større endringar i eksisterande dokument og artiklar
  • nye lenker til eksterne nettstader (i utval)
  • visse endringar i eksterne nettstader vi lenker til, mellom anna i lover og forskrifter
  • endringar av sjølve nettstaden

Lag nyheitsstrøm for RSS-lesar

RSS er forkorta frå Really Simple Syndication, men kan også nemnast som «levande bokmerke» eller «nyheitsmating». RSS er ei ordning der ein nettlesar på ei datamaskin hentar nyheiter eller anna materiale frå internett fortløpande og automatisk. Sjå introduksjon i Wikipedia (bokmål).

På denne sida kan du setje saman din eigen nyheitsstrøm frå Helsetilsynet. Du kan velje kva fylke, dokumenttype og/eller emne du ønskjer, og lag ei lenkje som du kan du klikke på eller lime inn i din eigen RSS-lesar.

Ver merksam på:

For fylke og region gjeld berre dokumenttype "Tilsynsrapport"

Det kan gjerast fleire val i alle rullegardinmenyane.  Du kan også velje fleire emne, men det bør du kombinere med dokumenttypar. 

Fylke
Region  
Dokumenttype  
Emne
Hovedmenyar
 
 

 
Gå til toppen