Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mulig grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn blir oppfordra til å søkje stillingane. Statens helsetilsyn er IA-bedrift. 

Legg inn / oppdater CV

Statens helsetilsyn lyser ut alle stillingar i ei rekkje aviser, blad og hos Nav. I tillegg blir alle ledige stillingar lyst ut på denne sida. 

Ledige stillinger ved fylkesmannsembetene kunngjøres på fylkesmannen.no

Ledig stilling / Ledige stillinger / Mulig å søke elektronisk

Ledige stillinger Statens helsetilsyn
ReferanseStillingSøknadsfrist
2018/4 Seniorrådgiver (fast, heltid/deltid)— psykolog. Avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester
12. mars 2018
2018/3 Rådgiver/seniorrådgiver (faste stillinger og vikariater) jurister. Avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester
4. mars 2018
Gå til toppen