Statens helsetilsyn

Den sentrale statsforvaltninga og fylkesmennene

Kvart fylkesmannsembete

 

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn er organisert med leiinga og fem avdelingar, sjå nærare omtale under Oppgåver og organisering – Statens helsetilsyn og Presse. Boksane i kartet kan klikkast på og leier til omtale av avdelingane.

 

Statens helsetilsyn – organisasjonskart 13. september 2017

 

Helsetilsynets interne organisering

Den sentrale statsforvaltninga og fylkesmennene

Statens helsetilsyn og fylkesmennene blir styrte frå tre departement (HOD, ASD og BLD) og har nær kontakt med direktoratsorgana for sosiale tenester, barneverns- og helse- og omsorgstenester, sjå nærare omtale under Oppgåvefordeling i den sentrale statsforvaltninga. Fylkesmennene utfører tilsyn og klagebehandling.

Boksane i kartet kan klikkast på og leier til verksemdene sine nettstader.

 

Organisasjonskart sentral helseforvaltning

Kvart fylkesmannsembete

På fylkesmennene sine nettstader finst organisasjonskart for embeta.

Gå til toppen