Statens helsetilsyn har gjort endringer i rundskriv IK-1/2009 som inneholder viktig informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den.

Rundskrivet gir informasjon om muligheten til å søke om ny eller begrenset autorisasjon og hvilke krav vi setter til dokumentasjon ved en eventuell søknad.

Det er spesielt gjort endringer i kravene til rusmiddeltesting for de som har mistet eller gitt frivillig avkall på sin autorisasjon på grunn av rusmiddelbruk.

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den (pdf) IK-2/2017

Gå til toppen