Gå til innhold

Søketips Avhukingsmulighetene og søkefeltet kan kombineres. Bruk alltid knappen Søk.


Undersøkelsessaker
Varsel om alvorlig hendelse etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a.
VirksomhetssakerVirksomhets- og individsaker

Helsepersonellkategori


PubliseringsårVurderingsgrunnlag


ReaksjonstypeTjenesteområde


Avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Det er for tiden problemer med søk. Leverandøren arbeider med saken. Nettredaksjonen beklager.

Statens helsetilsyn behandler saker om svikt i helsetjenesten basert på informasjon fra enkelthendelser. Utvalget av avgjørelser og rapporter fra slike saker som publiseres her på hjemmesiden er tilpasset ansatte i helse- og omsorgstjenestene og alle med ansvar for å drive tjenestene, og viser hvordan tilsynsmyndighetene praktiserer lovgivningens krav, og hvor listen for reaksjon overfor helsepersonell og virksomheter ligger.

Denne søkesiden inneholder to kategorier saker:

  • tilsynssaker
    Disse behandles først hos fylkesmannen, og fylkesmannen sender de alvorlige sakene videre til Statens helsetilsyn, som har myndighet til å gi reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter. Behandlingen av tilsynssaker er omtalt under Hendelsesbasert tilsyn.

Søketips

  • Det er laget åtte kategorier med søkevalg, se venstre spalte. Alle kombinasjoner av valg er mulig.
  • Det er mulig å kombinere sine egne stikkord i boksen Avgrens med valg i kategoriene.
  • Kategorien Virksomhetssaker omfatter det mindretallet av saker som retter seg mot virksomheter, og ikke saker som gjelder helsepersonell som arbeider i kommuner osv.

Innsyn i de opprinnelige avgjørelsene og rapportene

Avgjørelsene og rapportene her er med få unntak anonymisert (personnavn er tatt bort). Fylke, kommune, sykehus og andre opplysninger som kan identifisere hver sak er heller ikke med. Statens helsetilsyn er tilknyttet OEP (Offentlig elektronisk postjournal) og ferdigstilte avgjørelser og rapporter blir fortløpende lagt ut her. Innsyn i avgjørelser og rapporter i hver enkelt sak må bestilles som beskrevet under Presse og Postjournal.