Helsetilsynet

Selv om du ikke har rett til å klage på fylkesmannens avgjørelse til en overordnet myndighet, har du adgang til å anlegge sak for domstolene. Du kan også be om en uttalelse fra Sivilombudsmannen dersom du mener at fylkesmannen har gjort feil i saken. Sivilombudsmannen fører kontroll med stat og kommunen.