Hopp til hovedinnhold
Innhold 7 Konklusjoner

Meny

Innhold 7 Konklusjoner
Rapport etter varsel om alvorlig hendelse

7. Konklusjoner

Helsetilsynet har kommet til at OUS i tilstrekkelig grad sikret forsvarlig helsehjelp til pasienter med mulig hypoterm hjertestans, i tråd med spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.

Helsetilsynet har videre kommet til at den helsehjelp pasienten fikk var forsvarlig, i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helse- og omsorgstjenesteloven
§ 4-1, jf. helsepersonelloven § 4.

Helsetilsynet har kommet til at OUS har arbeidet systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i tråd med spesialisthelsetjenesteloven § 3-4 a, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.