Hopp til hovedinnhold
Innhold 8 Referanser

Meny

Innhold 8 Referanser
Rapport etter varsel om alvorlig hendelse

8. Referanser

 1. NAKOS. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 4.utgave. 2017.
 2. UpToDate. Accidental hypothermia in adults. UpToDate.
 3. Helsedirektoratet. Krav til godkjenning og bruk av ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer i de akuttmedisinske tjenestene. Helsedirektoratet; 2015.
 4. Filseth OM, Fredriksen K, Gamst TM, Gilbert M. Veileder for håndtering av aksidentell hypotermi i Helse Nord. Revidert. 2019;
 5. Ambulanseforum. Ny multimonitor i norske ambulanser. Ambulanseforum. 2014;
 6. Svenske Socialstyrelsen. Hypotermi. 2015.
 7. Nasjonalt kompetansesenter for traumatologi. Faglig retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi. 2017;
 8. European Resuscitation Council. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation. 2021;161:152–219.
 9. Norsk index for medisinsk nødhjelp. 23 Hypotermi.
 10. Pasquier M, Rousson V, Darocha T, Bouzat P, Kosiński S, Sawamoto K, mfl. Hypothermia outcome prediction after extracorporeal life support for hypothermic cardiac arrest patients: An external validation of the HOPE score. Resuscitation. 1. juni 2019;139:321–8.
 11. Emergency Department of the University Hospital of Lausanne. Hope score [Internett]. [sitert 31. mai 2021]. Tilgjengelig på: https://hypothermiascore.org/
 12. Steinman, Alan M. Kubilis PS. Survival at Sea: The Effects of Protective Clothing and Survivor Location on Core and Skin Temperatures. 1986.
 13. Rannestad B. Utdrag hypotermi forelesning LA Gøteborg.
 14. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.
 15. Helse_ Nord. Veileder for håndtering av aksidentell hypotermi i Helse Nord. 2019.
 16. Statens helsetilsyn. Svikt i behandling av pasienter med aksidentell hypotermi. Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse 2019. 2019;
 17. NRR. Retningslinjer 2015 AHLR på voksne. Sci Rep. 2018;8(1):1–15.
 18. NRR. AHLR-kurs NRR. Alvorlig nedkjøling / dyp aksidentell hypotermi.
 19. ERR. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 1. Executive summary. Resuscitation. 1. oktober 2015;95:1–80.
 20. Helsedirektoratet. Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested (Utgave 2020). 2020.
 21. Helsedirektoratet. Forsvarlighet [Internett]. Kommentar til helsepersonelloven. [sitert 10. september 2021]. Tilgjengelig på: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/krav-til-helsepersonells-yrkesutovelse/-4.forsvarlighet
 22. Helsedirektoratet. Helsepersonelloven med kommentarer. Rundskriv Helsedirektoratet. 2018;2018.
 23. Helsedirektoratet. Ansvar for pasienter i de akuttmedisinske tjenestene. 2019 s. 1–5.
 24. Helsedirektoratet. Krav til helsepersonells yrkesutøvelse.
 25. Helse- og omsorgsdepartementet. NOU 2015: 17 Først og fremst. 2015.
 26. Kirken. Dødsbud - Varsel til nære pårørende ved brå død [Internett]. [sitert 2. juli 2021]. Tilgjengelig på: https://kirken.no
 27. Politidirektoratet - Rundskriv 2007/003 Formidling av informasjon til pårørende ved brå død, ulykker, katastrofer og kriminelle handlinger. 2007 s. 4–6.
 28. Legevakthåndboken. Dødsfall og annen rettsmedisin [Internett]. [sitert 2. juli 2021]. Tilgjengelig på: https://lvh.no
 29. Helsedirektoratet. Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. 2011. 1–95 s.
 30. Oslo N. Årsberetning 2019. 2019;
 31. Oslo Universitetssykehus. Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) - Oslo universitetssykehus [Internett]. [sitert 12. juli 2021]. Tilgjengelig på: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/prehospital-klinikk/akuttmedisinsk-kommunikasjonssentral-amk#les-mer-om-akuttmedisinsk-kommunikasjonssentral-amk
 32. Oslo Universitetssykehus. Varsling av operasjonsleder AMK og operativ leder.
 33. Oslo universitetssykehus. Ambulanseavdelingen - Oslo universitetssykehus [Internett]. [sitert 13. juli 2021]. Tilgjengelig på: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/prehospital-klinikk/ambulanseavdelingen#les-mer-om-ambulanseavdelingen