Hopp til hovedinnhold
Innhold Vedlegg 1 – Saksbehandlingsprosessen

Meny

Innhold Vedlegg 1 – Saksbehandlingsprosessen
Rapport etter varsel om alvorlig hendelse

Vedlegg 1 – Saksbehandlingsprosessen

Nedenfor gjør vi kort rede for saksgangen, informasjonsinnhentingen og gjennomføringen av tilsynet.

  • Helsetilsynet mottok 7. februar 2021 et varsel om en uventet alvorlig hendelse fra pasientens pårørende.
  • Helsetilsynet gjennomførte tilsyn ved Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og innhentet informasjon fra Glåmdalen interkommunale legevakt.
  • Helsetilsynet har innhentet styrende dokumenter, pasientjournal og lydlogger fra Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF.
  • Helsetilsynet har innhentet kopi av avhør og obduksjonsrapport fra Innlandet politidistrikt.
  • Helsetilsynet gjennomførte samtale med pårørende XXXX 2021.
  • På bakgrunn av all innhentet informasjon utarbeidet Helsetilsynet en foreløpig rapport av 27. desember 2021. Den foreløpige rapporten ble sendt til helseforetakene og kommunen, med kopi til pårørende.
  • Helsetilsynet mottok tilbakemelding på den foreløpige rapporten fra Kongsvinger kommune 2. februar 2022 uten kommentarer.
  • Helsetilsynet mottok tilbakemelding på den foreløpige rapporten fra Sykehuset Innlandet HF 7. februar 2022 uten kommentarer.
  • Helsetilsynet mottok tilbakemelding på den foreløpige rapporten fra Oslo universitetssykehus HF 17. februar 2021.
  • På bakgrunn av all foreliggende informasjon har Helsetilsynet utarbeidet en endelig rapport av dags dato.