Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  
Internserien

Veileder i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven

Internserien 3/2023

Saksbehandlere: Agnethe Lurén, Hanne Kristiansen Valle og Helene Eggan

Godkjent av: konstituert direktør Heidi Merete Rudi, 22. mai 2023

Gjelder for: Statsforvalterne  

Erstatter: Internserien 5/2013