Helsetilsynet

Østfold

Fylkeslegen i Østfold
fylkeslege Elisabeth L. Markhus
fylkeslege
Elisabeth L. Markhus

Fylkesmannen i Østfold, Helse- og sosialavdelingen

Postadresse:
Postboks 325, 1502 MOSS
Besøksadresse: Statens hus, Vogtsg. 17 
Telefon sentralbord:
69 24 70 00
Faks: 69 24 70 01
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–15. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Elisabeth L. Markhus

Fylkesmannen i Østfolds hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Østfold

Søkeside for tilsynsrapporter. Avgrens på fylke, tema og år

 

Oslo og Akershus

 

Fylkeslege og avdelingsdirektør Oslo og Akershus
fylkeslege Jan Petter Odden
fylkeslege
Jan Petter Odden
Bente Rygg
avdelingsdirektør
Bente Rygg

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helseavd. og Sosial- og familieavd.

Postadresse: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325. 1502 Moss
Besøksadresse: Tordenskiolds g. 12
Telefon sentralbord:
22 00 35 00
Faks: 22 00 39 10 (helse), 22 00 36 00 (sosial og barnevern) 
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:   

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Jan Petter Odden fra 1.11.2016

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i NAV og barnevern:
avd. dir. Bente Rygg

Fylkesmannen i Oslo og Akershus hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Søkeside for tilsynsrapporter. Avgrens på fylke, tema og år

 

Hedmark

Fylkeslegen i Hedmark
fylkeslege Trond Lutnæs
fylkeslege
Trond Lutnæs

Fylkesmannen i Hedmark, Sosial- og helseavdelingen

Postadresse:
Postboks 4034, 2306 HAMAR
Besøksadresse: Parkg. 36  
Telefon sentralbord:
62 55 10 00
Faks: 62 55 10 31
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester: 
fylkeslege Trond Lutnæs

Fylkesmannen i Hedmarks hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Hedmark

Søkeside for tilsynsrapporter. Avgrens på fylke, tema og år

 

Oppland

Fylkeslegen i Oppland

Fylkeslege Erlend T. Aasheim
fylkeslege
Erlend T. Aasheim

Fylkesmannen i Oppland, Helse- og sosialavdelingen

Postadresse:
Postboks 987, 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Rosenlund kontorbygg, Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer
Telefon sentralbord: 61 26 60 00

Faks: 61 26 61 67
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester:
fylkselege Erlend T. Aasheim

Fylkesmannen i Opplands hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Oppland

Søkeside for tilsynsrapporter. Avgrens på fylke, tema og år

 

Buskerud

Avdelingsdirektør Buskerud

Une Borg Kjølseth, avdelingsdirektør

Fylkesmannen i Buskerud, Helse-, sosial og vergemålsavdelingen og Barnehage-, utdannings- og barnevernavdelingen

Postadresse: Postboks 1604, 3007 DRAMMEN
Besøksadresse: Statens hus, Grønland 32
Telefon sentralbord: 32 26 66 00, 32 26 69 00
Faks: 32 26 66 53
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, helse- og omsorgstjenester:
Une Borg Kjølseth, avdelingsdirektør

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet:
Anita R.F. Fuglesang avdelingsdirektør i Barnehage-, utdannings- og barnevernsavdelingen. 

Fylkesmannen i Buskeruds hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Buskerud

Søkeside for tilsynsrapporter. Avgrens på fylke, tema og år

 

Vestfold

Fylkeslege og avdelingsdirektør Vestfold
   
fylkeslege
Henning Mørland
utdanningsdir. Kari Evensen
utdanningsdirektør
Kari Evensen

Fylkesmannen i Vestfold, Avdeling for helse og sosial - Avdeling for oppvekst og opplæring

Postadresse: postboks 2076, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Statens park, Anton Jenssens gt. 5, Bygg D
Telefon sentralbord: 33 37 10 00
Faks: 33 37 23 85
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, helse- og omsorgstjenester:
Fylkeslege Henning Mørland

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet: 
utdanningsdirektør Kari Evensen

Fylkesmannen i Vestfolds hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Vestfold

Søkeside for tilsynsrapporter. Avgrens på fylke, tema og år

 

Telemark

Fylkeslege Telemark
fylkeslege Steinar Aase
fylkeslege Steinar Aase

Fylkesmannen i Telemark, Sosial- og helseavdelingen

Postadresse:
Postboks 2603, 3702 SKIEN
Besøksadresse: Gjerpens gate 14
Telefon sentralbord: 35 58 61 00
Faks: 35 52 82 54
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester:  
fylkeslege Steinar Aase

Fylkesmannen i Telemarks hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Telemark

Søkeside for tilsynsrapporter. Avgrens på fylke, tema og år

 

Aust- og Vest-Agder 

Fylkeslege Aust-Agder
fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen
fylkeslege
Anne-Sofie Syvertsen

utdanningsdirektør
Kristin Eidet Robstad.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Sosial- og helseavdelingen

Postadresse:
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse Arendal: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstads vei 1, Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65, Kristiansand
Telefon sentralbord: 37 01 75 00
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet:
Udanningsdirektør Kristin Eidet Robstad.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agders hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Søkeside for tilsynsrapporter. Avgrens på fylke, tema og år 

Rogaland

Fylkeslege Rogaland
fylkeslege Janne Dahle-Melhus
fylkeslege
Janne Dahle-Melhus

Fylkesmannen i Rogaland, Helse- og sosialavdeling

Postadresse:
Postboks 59, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger
Telefon sentralbord: 51 56 87 00
Faks: 51 53 00 79
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:


Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Janne Dahle-Melhus

Fylkesmannen i Rogalands hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos fylkesmannen i Rogaland

Søkeside for tilsynsrapporter. Avgrens på fylke, tema og år

 

Hordaland

Fylkeslege og avdelingsdirektør Hordaland
fylkeslege Helga Ariansson
fylkeslege
Helga Arianson

Fylkesmannen i Hordaland, Helse- og sosialavdelingen

Postadresse:
Postboks 7310, 5020 BERGEN
Besøksadresse: Kaigaten 9
Telefon sentralbord: 55 57 20 00
Faks:  55 57 20 09
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Helga Arianson 

Fylkesmannen i Hordalands hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Hordaland

Søkeside for tilsynsrapporter. Avgrens på fylke, tema og år

Sogn og Fjordane

Fylkeslege Sogn og Fjordane
fylkeslege Per Stensland
fylkeslege
Per Stensland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Helse-, sosial- og justisavdelinga

Postadresse:
Njøsavegen 2,6863 Leikanger
Besøksadresse: Njøsavegen 2
Telefon sentralbord: 57 64 30 00
Faks:  57 65 35 11
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester:  
fylkeslege Per Stensland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordanes hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Søkeside for tilsynsrapporter. Avgrens på fylke, tema og år

 

Møre og Romsdal

Fylkeslege Møre og Romsdal
Grete Teigland
direktør
Grete Teigland
utdanningsdirektør Alv Walgermo
utdanningsdirektør
Alv Walgermo

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Helse- og sosialavdelinga

Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde
Besøksadresse: Julsundvn. 9
Telefon sentralbord: 71 25 84 43
Faks:  71 25 85 10
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, og helse- og omsorgstjenester: 
direktør Grete Teigland

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet:
utdanningsdirektør Alv Walgermo

Fylkesmannen i Møre og Romsdals hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Søkeside for tilsynsrapporter. Avgrens på fylke, tema og år

Trøndelag

Fylkeslege og avdelingsdirektør Sør-Trøndelag
fylkeslege Jan Vaage
helse og omsorg
Jan Vaage
velferdsdirektør Erik Stene
oppvekst og velferd
Erik Stene

Fylkesmannen i Trøndelag, Avdeling for helse og omsorg, og Avdeling for oppvekst og velferd

Postadresse:
 Fylkesmannen i Trøndelag. Postboks 2600, 7734 Steinkjer
Besøksadresse:
Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer
Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim
Telefon sentralbord: 74 16 80 00
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:  

Fylkesmannen i Trøndelag hjemmeside

Kontakt oss Fylkesmannen i Trøndelag

Søkeside for tilsynsrapporter Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (t.o.m. 2017). Avgrens på fylke, tema og år

Søkeside for tilsynsrapporter Trøndelag [kommer]

Nordland

Fylkeslege og avdelingsdirektør Nordland
fylkeslege Jan-Petter Lea
fylkeslege
Jan-Petter Lea
sosial- og vergemålsdirektør Merete Troli
sosial- og vergemålsdirektør
Merete Troli

Fylkesmannen i Nordland,  Helse- og omsorgsavdelingen og Sosial- og vergemålsavdelingen

Postadresse:
Statens hus, 8002 Bodø
Besøksadresse:  Moloveien 10
Telefon sentralbord: 75 53 15 00 / 75 53 15 22
Faks:  75 52 09 77
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet og sosiale tjenester i Nav: 
sosial- og vergemålsdirektør Merete Troli

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder helse- og omsorgstjenester: 
fylkeslege Jan-Petter Lea 

Fylkesmannen i Nordlands hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Nordland

Søkeside for tilsynsrapporter. Avgrens på fylke, tema og år

 

Troms

Fylkeslege og avdelingsdirektør Troms
fylkeslege Svein Steinert
fylkeslege
Svein Steinert
Jan-Peder Andreassen
avd. dir.
Jan-Peder Andreassen
utdanningsdirektør Hilde Bremnes
utdanningsdirektør
Hilde Bremnes

Fylkesmannen i Troms, Oppvekst og utdanningsavdelingen, Helse- og omsorgsavdelingen og Justis- og kommunalavdelingen

Postadresse: Pb 6105, 9291 Tromsø
Besøksadresse:  Strandvegen 13
Telefon sentralbord: 77 64 20 00
Faks:  77 64 21 39
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav.:
avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet:
utdanningsdirektør Hilde Bremnes

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder helse- og omsorgstjenester:  
fylkeslege Svein Steinert

Fylkesmannen i Troms sin hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Troms

Søkeside for tilsynsrapporter. Avgrens på fylke, tema og år

 

Finnmark

Fylkeslege Finnmark
fylkeslege Eivind Merok
Fylkeslege
Eivind Merok


Fylkesmannen i Finnmark, Helse- og sosialavdelingen

Postadresse: Statens hus, 9815 Vadsø
Besøksadresse:  Damsvegen 1
Telefon sentralbord: 78 95 03 00
Faks:  78 95 03 07
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav og barnevern:
fylkeslege  Eivind Merok

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder  helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege  Eivind Merok

Fylkesmannen i Finnmarks hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Finnmark

Søkeside for tilsynsrapporter. Avgrens på fylke, tema og år

Ved feil i listene, send en melding til