Helsetilsynet

Østfold

Fylkeslegen i Østfold
fylkeslege Elisabeth L. Markhus
fylkeslege
Elisabeth L. Markhus

Fylkesmannen i Østfold, Helse- og sosialavdelingen

Postadresse:
Postboks 325, 1502 MOSS
Besøksadresse: Statens hus, Vogtsg. 17 
Telefon sentralbord:
69 24 70 00
Faks: 69 24 70 01
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–15. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Elisabeth L. Markhus

Fylkesmannen i Østfolds hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Østfold

Tilsynsrapporter – Østfold

Oslo og Akershus

Fylkeslege og avdelingsdirektør Oslo og Akershus
fylkeslege Jan Petter Odden
fylkeslege
Jan Petter Odden
Bente Rygg
avdelingsdirektør
Bente Rygg

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helseavd. og Sosial- og familieavd.

Postadresse: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325. 1502 Moss
Besøksadresse: Tordenskiolds g. 12
Telefon sentralbord:
22 00 35 00
Faks: 22 00 39 10 (helse), 22 00 36 00 (sosial og barnevern) 
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:   

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Jan Petter Odden fra 1.11.2016

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i NAV og barnevern:
avd. dir. Bente Rygg

Fylkesmannen i Oslo og Akershus hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Tilsynsrapporter – Akershus

Tilsynsrapporter – Oslo

Hedmark

Fylkeslegen i Hedmark


Fylkesmannen i Hedmark, Sosial- og helseavdelingen

Postadresse:
Postboks 4034, 2306 HAMAR
Besøksadresse: Parkg. 36  
Telefon sentralbord:
62 55 10 00
Faks: 62 55 10 31
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav og barneverntjenester: 

Sosial - og barnevernavdelingen ledes av Solveig Hansen, 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som helse- og omsorgstjenester: 

Helse- og omsorgsavdelingen ledes av Arne Throndsen, 
Fylkesmannen i Hedmarks hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Hedmark

Tilsynsrapporter – Hedmark

Oppland

Fylkeslegen i Oppland

Fylkeslege Erlend T. Aasheim
fylkeslege
Erlend T. Aasheim

Fylkesmannen i Oppland, Helse- og sosialavdelingen

Postadresse:
Postboks 987, 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Rosenlund kontorbygg, Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer
Telefon sentralbord: 61 26 60 00

Faks: 61 26 61 67
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester:
fylkselege Erlend T. Aasheim

Fylkesmannen i Opplands hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Oppland

Tilsynsrapporter – Oppland

Buskerud

Avdelingsdirektør Buskerud

Une Borg Kjølseth, avdelingsdirektør

Fylkesmannen i Buskerud, Helse-, sosial og vergemålsavdelingen og Barnehage-, utdannings- og barnevernavdelingen

Postadresse: Postboks 1604, 3007 DRAMMEN
Besøksadresse: Statens hus, Grønland 32
Telefon sentralbord: 32 26 66 00, 32 26 69 00
Faks: 32 26 66 53
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, helse- og omsorgstjenester:
Une Borg Kjølseth, avdelingsdirektør

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet:
Anita R.F. Fuglesang avdelingsdirektør i Barnehage-, utdannings- og barnevernsavdelingen. 

Fylkesmannen i Buskeruds hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Buskerud

Tilsynsrapporter – Buskerud

Vestfold

Fylkeslege og avdelingsdirektør Vestfold
  fylkeslege Jan-Arne Hunnestad
fylkeslege
Jan-Arne Hunnestad
utdanningsdir. Kari Evensen
utdanningsdirektør
Kari Evensen

Fylkesmannen i Vestfold, Avdeling for helse og sosial - Avdeling for oppvekst og opplæring

Postadresse: postboks 2076, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Statens park, Anton Jenssens gt. 5, Bygg D
Telefon sentralbord: 33 37 10 00
Faks: 33 37 23 85
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, helse- og omsorgstjenester:
Jan-Arne Hunnestad fylkeslege

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet: 
utdanningsdirektør Kari Evensen

Fylkesmannen i Vestfolds hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Vestfold

Tilsynsrapporter – Vestfold

Telemark

Fylkeslege Telemark
fylkeslege Steinar Aase
fylkeslege Steinar Aase

Fylkesmannen i Telemark, Sosial- og helseavdelingen

Postadresse:
Postboks 2603, 3702 SKIEN
Besøksadresse: Gjerpens gate 14
Telefon sentralbord: 35 58 61 00
Faks: 35 52 82 54
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester:  
fylkeslege Steinar Aase

Fylkesmannen i Telemarks hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Telemark

Tilsynsrapporter – Telemark

Aust- og Vest-Agder 

Fylkeslege og utdanningsdirektør Aust-Agder
fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen
fylkeslege
Anne-Sofie Syvertsen

utdanningsdirektør
Tore K. Haus

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Sosial- og helseavdelingen

Postadresse:
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse Arendal: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstads vei 1, Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65, Kristiansand
Telefon sentralbord: 37 01 75 00
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet:
Udanningsdirektør Tore K. Haus

 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agders hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Tilsynsrapporter – Aust- og Vest-Agder fra 2016

Tilsynsrapporter – Aust-Agder til og med 2016

Tilsynsrapporter – Vest-Agder til og med 2016

Rogaland

Fylkeslege Rogaland
fylkeslege Janne Dahle-Melhus
fylkeslege
Janne Dahle-Melhus

Fylkesmannen i Rogaland, Helse- og sosialavdeling

Postadresse:
Postboks 59, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger
Telefon sentralbord: 51 56 87 00
Faks: 51 53 00 79
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:


Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Janne Dahle-Melhus

Fylkesmannen i Rogalands hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos fylkesmannen i Rogaland

Tilsynsrapporter – Rogaland

 

Hordaland

Fylkeslege og avdelingsdirektør Hordaland
fylkeslege Helga Ariansson
fylkeslege
Helga Arianson

Fylkesmannen i Hordaland, Helse- og sosialavdelingen

Postadresse:
Postboks 7310, 5020 BERGEN
Besøksadresse: Kaigaten 9
Telefon sentralbord: 55 57 20 00
Faks:  55 57 20 09
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Helga Arianson 

Fylkesmannen i Hordalands hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Hordaland

Tilsynsrapporter – Hordaland

Sogn og Fjordane

Fylkeslege Sogn og Fjordane

konstituert fylkeslege Jacob Andersen

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Helse-, sosial- og justisavdelinga

Postadresse:
Njøsavegen 2,6863 Leikanger
Besøksadresse: Njøsavegen 2
Telefon sentralbord: 57 64 30 00
Faks:  57 65 35 11
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester:  
konstituert fylkeslege Jacob Andersen

Fylkesmannen i Sogn og Fjordanes hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Tilsynsrapporter – Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Fylkeslege Møre og Romsdal
Grete Teigland
direktør
Grete Teigland
utdanningsdirektør Alv Walgermo
utdanningsdirektør
Alv Walgermo

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Helse- og sosialavdelinga

Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde
Besøksadresse: Julsundvn. 9
Telefon sentralbord: 71 25 84 43
Faks:  71 25 85 10
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, og helse- og omsorgstjenester: 
direktør Grete Teigland

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet:
utdanningsdirektør Alv Walgermo

Fylkesmannen i Møre og Romsdals hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Tilsynsrapporter – Møre og Romsdal

Trøndelag

Fylkeslege og avdelingsdirektør Sør-Trøndelag
fylkeslege Jan Vaage
helse og omsorg
Jan Vaage
velferdsdirektør Erik Stene
oppvekst og velferd
Erik Stene

Fylkesmannen i Trøndelag, Avdeling for helse og omsorg, og Avdeling for oppvekst og velferd

Postadresse:
 Fylkesmannen i Trøndelag. Postboks 2600, 7734 Steinkjer
Besøksadresse:
Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer
Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim
Telefon sentralbord: 74 16 80 00
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:  

Fylkesmannen i Trøndelag hjemmeside

Kontakt oss Fylkesmannen i Trøndelag

Tilsynsrapporter – Trøndelag fra 2018

Tilsynsrapporter – Nord-Trøndelag til og med 2017

Tilsynsrapporter – Sør-Trøndelag til og med 2017

Nordland

Fylkeslege og avdelingsdirektør Nordland
fylkeslege Jan-Petter Lea
fylkeslege
Jan-Petter Lea
sosial- og vergemålsdirektør Merete Troli
sosial- og vergemålsdirektør
Merete Troli

Fylkesmannen i Nordland,  Helse- og omsorgsavdelingen og Sosial- og vergemålsavdelingen

Postadresse:
Statens hus, 8002 Bodø
Besøksadresse:  Moloveien 10
Telefon sentralbord: 75 53 15 00 / 75 53 15 22
Faks:  75 52 09 77
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet og sosiale tjenester i Nav: 
sosial- og vergemålsdirektør Merete Troli

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder helse- og omsorgstjenester: 
fylkeslege Jan-Petter Lea 

Fylkesmannen i Nordlands hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Nordland

Tilsynsrapporter – Nordland

Troms

Fylkeslege og avdelingsdirektør Troms

 

konstituert fylkeslege
Snorre Manskow Sollid  utdanningsdirektør Hilde Bremnes
utdanningsdirektør
Hilde Bremnes

Fylkesmannen i Troms, Oppvekst og utdanningsavdelingen, Helse- og omsorgsavdelingen og Justis- og kommunalavdelingen

Postadresse: Pb 6105, 9291 Tromsø
Besøksadresse:  Strandvegen 13
Telefon sentralbord: 77 64 20 00
Faks:  77 64 21 39
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav.:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet:
utdanningsdirektør Hilde Bremnes

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder helse- og omsorgstjenester:  
kst. fylkeslege Snorre Manskow Sollid

Fylkesmannen i Troms sin hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Troms

Tilsynsrapporter – Troms

 

Finnmark

Fylkeslege Finnmark
fylkeslege Eivind Merok
Fylkeslege
Eivind Merok


Fylkesmannen i Finnmark, Helse- og sosialavdelingen

Postadresse: Statens hus, 9815 Vadsø
Besøksadresse:  Damsvegen 1
Telefon sentralbord: 78 95 03 00
Faks:  78 95 03 07
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav og barnevern:
fylkeslege  Eivind Merok

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder  helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege  Eivind Merok

Fylkesmannen i Finnmarks hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos Fylkesmannen i Finnmark

Tilsynsrapporter – Finnmark

Ved feil i listene, send en melding til