Helsetilsynet

Avslutning av tilsynssak – brudd på spesialisthelsetjenesteloven og internkontrollforskriften. Brev fra Statens helsetilsyn til Aker universitetssykehus HF 22.2.2006

Vedtak om advarsel. Forskningsprosjekt om hoftebrudd. Brev fra Statens helsetilsyn  til lege 22.2.2006

Vedtak om advarsel. Forskningsprosjekt om hoftebrudd. Brev fra Statens helsetilsyn til lege 22.2.2006