Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Siden 2002 er det registrert i alt 14 tilsynssaker mot ambulansearbeidere hos Statens helsetilsyn:
  • Ikke ferdigbehandlede (inkludert angjeldende sak):     2
  • Advarsel til en eller begge ambulansepersonell for uforsvarlig virksomhet:  2
  • Advarsel for brudd på taushetsplikten:      1
  • Søknad om ny autorisasjon som ambulansearbeider (avslått):    1
  • Avsluttet uten reaksjon - helsepersonellet hadde ikke autorisasjon:  2
  • Avsluttet uten reaksjon - ikke dokumentert pliktbrudd:    3
  • Tap av autorisasjon på grunn av rusmiddelmisbruk/tyveri      2
  • Tilbakekall av midlertidig lisens pga. adferd uforenlig med yrkesutøvelsen: 1

6.2.2008