Helsetilsynet

Forskrift om dekning av tannlegeutgifter
Forskrift av 2007-12-13 nr. 1412 om om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom.
Se også I-10/2007 20.12.2007 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. Inneholder også  Rundskriv til § 5–6 – Tannbehandling fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2008.