Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Avhengig av kommunenes organisering og tilrettelegging, er vi også enige i at kommunenes etablering av et system for sesongvaksinasjon av risikogrupper og erfaringer fra gjennomføringen av dette, kan bidra til å styrke deres beredskap for en eventuell influensapandemi.
 
Å forskriftsfeste et influensavaksinasjonsprogram for sesonginfluensa gir et tydeligere signal om at myndighetene forplikter seg overfor befolkningen enn etter gjeldende ordning for denne type vaksinasjon. Dette kan også ha betydning i dagens situasjon, med mye medieoppmerksomhet og usikkerhet i befolkningen knyttet til fugleinfluensa og utvikling av en eventuell influensapandemi. På den annen side er det spørsmål om forskriftsregulering er et nødvendig og hensiktsmessig virkemiddel i forhold til den vaksinasjonsdekning som ønskes.

Helsetilsynets høringsuttalelse

17.7.2006