Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Nannestad kommune - Myrstad barnebolig - barne- avlastningsboliger (2009)

Skedsmo kommune - barne- avlastningsboliger (2009)

Rusmiddelmisbrukere sosialtjenesteloven kap. 4 Vestby kommune (2009)

Tvang makt utviklingshemmede Oppegård kommune (2009)

Rusmiddelavhengige sosialtjenesteloven kap 4 Lørenskog kommune (2009)

Rusmiddelavhengige sosialtjenesteloven kap 4 Asker kommune (2009)

Nesodden kommune - barne- avlastningsboliger Bergertoppen avlastningsbolig (2009)

Voksne psykiske lidelser Akershus Universitetssykehus HF Grorud DPS (2009)

Tvang makt utviklingshemmede Hurdal kommune (2009)

Nødvendig helsehjelp akutt kritisk syke Vestby sykehjem (2009)

Helsehjelp akutt kritisk syke Nesoddtunet sykehjem Nesodden kommune (2009)

Enebakk kommune - tjenestetilbudet rusmiddelavhengige sosialtjenesteloven kap 4 (2009)

Stiftelsen Udnes aldershjem - tilsyn helsetjenester (2009)

Frogn kommune Ullerud sykehjem - nødvendig helsehjelp akutt kritisk syke pasienter (2009)

Akuttpsykiatriens håndtering selvmordstruede pasienter Akershus Universitetssykehus (2009)

Tvang makt utviklingshemmede Nittedal kommune (2009)

Blodbankvirksomheten Vestre Viken HF Sykehuset Asker Bærum

Skedsmo kommune rusmiddelavhengige lov sosiale tjenester kap 4 (2009)

Eidsvoll kommune - tjenestetilbudet rusmiddelavhengige sosialtjenesteloven kap 4 (2009)

Akuttpsykiatriens håndtering selvmordstruede pasienter Sykehuset Asker Bærum (2009)

Sørum kommune - praktisk bistand bpa avlastning støttekontakt omsorgslønn (2009)

Rælingen kommune rusmiddelavhengige lov sosiale tjenester kap 4 (2009)

Nes kommune rusmiddelavhengige sosialtjenestelovens kap 4 (2009)

Ski kommune - helsehjelp akutt og/eller kritisk syke Langhus bo- servicesenter (2009)

Asker kommune Gullhella sykehjem - nødvendig helsehjelp akutt kritisk syke (2009)

Nes kommune - helsetjenester i hjemmesykepleien (2009)