Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Lørenskog kommune tvang makt utviklingshemmede 2010

Ås kommune - Tvang makt overfor personer med utviklingshemning 2010

Fet kommune - tvang og makt utviklingshemmede 2010

Gjerdrum kommune hjemmeboende demenssykdom 2010

Asker kommune hjemmeboende demenssykdom 2010

Aurskog-Høland kommune, Bjørkelangen hjemmeboende demenssykdom 2010

Avtalespesialist i psykisk helsevern 2010

Røverstien barnebolig Bærum kommune 2010

Avtalespesialister i psykisk helsevern psykologspesialist 2010

Ski kommune, hjemmetjenesten, sone Sentrum hjemmeboende demente 2010

Skedsmo kommune sosiale tjenester i arbeids-og velferdsforvaltningen 2010

Ås kommune sosiale tjenester arbeids-og velferdsforvaltningen 2010

Nesodden kommune Bergertoppen avlastningsbolig 2010

Frogn kommune sosiale tjenester i Nav 2010

Feiringklinikken meldeordning spesialisthelsetjenesteloven 2010

Oppegård kommune Konglestien avlastningssenter 2010

Akershus Universitetssykehus HF meldeordning spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 2010

Akershus Universitetssykehus HF hoftepasienter ortopedisk avd 2010

Oslo Universitetssykehus HF avd kompleks epilepsi meldeordning spesialisthelsetjenesteloven 2010

Gystadmyr bo- og aktivitetssenter nødvendig helsehjelp 2010

Vestby kommune hjemmeboende demenssykdom 2010

Enebakk sykehjem, avdeling Ignagard oppfølgingstilsyn nødvendig helsehjelp 2010

Eidsvoll omsorgssenter for barn 2010

Håndtering av selvmordstruede pasienter innen DPS døgnenheter ved Vestre Viken HF 2010

Ullensaker kommune hjemmeboende eldre demens hjemmetjenesten 2010

Nesodden kommune tvang makt psykisk utviklingshemmede 2010