Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Meldeplikt helsekrav førerkort fastlegepraksis 2012

Asker kommune kommunale omsorgstjenester 2012

Fet kommune kommunale omsorgstjenester 2012

Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Bærum kommune rehabiliteringstilbudet 2012

Enebakk kommune tvungen helsehjelp sykehjem 2012

Hurdal kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Skedsmo kommune Asak avlastningssenter psykisk utviklingshemmede 2012

Eidsvoll kommune kommunale omsorgstjenester 2012

Asker kommune kommunale omsorgstjenester 2012

Ullensaker kommune Avlastning Gjestadtunet 2012

Akershus universitetssykehus HF pasienter med tykk- og endetarmskreft kolorektalkreft 2012

Nittedal kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Bærum kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Eidsvoll kommune Vilberg helsetun tvungen helsehjelp 2012

Gjerdrum kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Nes bo- og servicesenter tvungen helsehjelp sykehjem 2012

Enebakk kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Gullhella barne- og familiesenter tilsyn med sentre for foreldre og barn 2012

Vestre Viken HF Bærum sykehus pasienter med tykk og endetarmskreft kolorektalkreft 2012

Nannestad kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Martina Hansens Hospital håndtering av humant beinmateriale 2012

Akershus universitetssykehus HF håndtering av humant beinmateriale 2012

Spesialistpraksis i psykiatri voksne med psykiske lidelser 2012