Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Aust-Agder har gjennomført en serie sjølmeldingstilsyn i flere kommuner i fylket. Dette er ett av flere tilsyn med tjenester til eldre. Sjølmeldingstilsyn er en ny metode for tilsyn med tjenestene. Tilsynet ble gjennomført ved at virksomheten vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering etter tilsendt skjema fra Helsetilsynet i Aust-Agder. Dersom ikke alle krav i lovverket var oppfylt skulle virksomheten legge frem planer slik at rutiner og prosedyrer kom i samsvar med lov og forskrift.

I Tvedestrand var Enhet for Omsorg og Rehabilitering, Sykehjemmet gjenstand for tilsyn.

Gjennom spørreskjema ble det avdekket ett avvik:

- Det meldes ikke alltid avvik når det skjer feil eller nesten-feil knyttet til legemiddelhåndteringen

Dette er avvik fra Legemiddelhåndteringsforskriften §4 femte ledd, b. og Internkontrollforskriften § 4, f og g.

Vi registrerer virksomhetens planer for økt fokus på avviksrapportering og at virksomheten vil etablere kvalitetsutvalg der avviksrapportering vil bli en del av dagsorden.

På bakgrunn av ovenstående anser Helsetilsynet i Aust-Agder avviket for lukket.

Tilsynet avsluttes med dette

Vi beklager den lange tiden det har tatt før vår oppfølging av tilsynet.

28.11.2011

Med hilsen

Anne-Sofie D. Syvertsen
fylkeslege
Hallvard Kile
revisor

 

Kopi: Statens Helsetilyn, pb. 8128 Dep, 0032 Oslo