Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tvedestrand kommune tjenester til rusmiddelmisbrukere 2011

Vegårshei kommune sosiale tjenester i Nav 2011

Iveland kommune sosiale tjenester i Nav 2011

Lillesand kommune tjenester rusmiddelmisbrukere 2011

Aleris Ungplan Sør ungdom opphold opplæring 2011

Bykle kommune sjølmeldingstilsyn legemiddelhandsaming 2011

Lundaas bofellesskap Tiltaksgruppen barnevernsinstitusjon 2011

Birkenes kommune sjølmeldingstilsyn legemiddelhåndtering 2011

Valle kommune Bygdeheimen legemiddelhandsaming 2011

Lillesand kommune sykehjem legemiddelhandtering 2011

Grimstad kommune sykehjem legemiddelhandtering 2011

Evje og Hornnes kommune sykehjem legemiddelhandtering 2011

Bygland kommune sjukeheim legemiddelhandsaming 2011

Valle kommune tvungen helsehjelp sykehjem 2011

Birkenes kommune hjemmeboende eldre over 80 år brukermedvirkning 2011

Tvedestrand kommune tvungen helsehjelp sykehjem 2011

Sørlandet Sykehus HF Arendal eldre pasienter hjerneslag 2011

Froland kommune uanmeldt tilsyn låste dører sykehjemmet 2011

Vegårshei kommune uanmeldt tilsyn låste dører sykehjemmet 2011

Risør kommune uanmeldt tilsyn låste dører sykehjemmet 2011

Gjerstad kommune uanmeldt tilsyn låste dører sykehjem 2011

Tvedestrand kommune uanmeldt tilsyn låste dører sykehjem 2011

Åmli kommune ikkje meldt tilsyn låste dører sjukeheimen 2011

Bykle kommune tvungen helsehjelp i sjukeheim 2011

Risør kommune hjemmeboende eldre brukermedvirkning 2011

Tvedestrand kommune Barneverntjenesten 2011

Lundevann krise- og omsorgssenter rusinstitusjon 2011

Lillesand kommune barneverntjenesten 2011

Froland kommune Barneverntjenesten 2011

Risør kommune barneverntjenesten i 2011