Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

 

Helsetilsynet i Aust-Agder har gjennomført en serie sjølmeldingstilsyn i flere kommuner i fylket.

Dette er ett av flere tilsyn med tjenestene til eldre. Sjølmeldingstilsyn er en ny metode for tilsyn.

Tilsynet ble gjennomført ved at virksomhetene vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering etter tilsendt skjema fra Helsetilsynet. Dersom ikke alle krav i lovverket var oppfylt, skulle virksomhetene legge frem planer slik at rutiner og prosedyrer ble i samsvar med lov og forskrift.

I Evje og Hornnes kommune ble to virksomheter kontrollert. Det var:

Evjeheimen v/Laila Kleggetveit
Hornnesheimen v/Bjørn Harald Hagen

Vi har mottatt svar fra disse virksomhetene.

Det ble ikke funnet avvik fra lover og forskrifter ved noen av virksomhetene.

Tilsynet avsluttes.

15.12.2011

Med hilsen

Anne – Sofie D. Syvertsen
fylkeslege
 

 

Brevet er elektronisk godkjend og sendast utan underskrift

Sakshandsamar: Ester Hassel, tlf. 37 01 76 56 / 91 58 04 04