Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

 

Helsetilsynet i Aust-Agder har gjennomført en serie sjølmeldingstilsyn i flere kommuner i fylket.

Dette er ett av flere tilsyn med tjenestene til eldre. Sjølmeldingstilsyn er en ny metode for tilsyn.

Tilsynet ble gjennomført ved at virksomhetene vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering etter tilsendt skjema fra Helsetilsynet. Dersom ikke alle krav i lovverket var oppfylt, skulle virksomhetene legge frem planer slik at rutiner og prosedyrer ble i samsvar med lov og forskrift.

I Grimstad kommune ble to virksomheter kontrollert. Det var:

Feviktun v/ Anna Særnmo
Frivolltun v/ Nina Marie Duckert Lilledahl

Svarene er innhentet og kontrollert av kommuneoverlege Lars Meyer – Myklestad i Grimstad kommune. Det ble ikke funnet avvik fra lover og forskrifter ved noen av virksomhetene. Vi mottok hans konklusjon i brev 24.11.2011.

Tilsynet avsluttes.

19.12.2011

Med hilsen

Anne – Sofie D. Syvertsen
fylkeslege
 

 

Brevet er elektronisk godkjend og sendast utan underskrift

Sakshandsamar: Ester Hassel