Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Aust-Agder har gjennomført ein serie sjølmeldingstilsyn i fleire kommuner i fylket.

Dette er eitt av fleire tilsyn med tenestene til eldre. Sjølmeldingstilsyn er ein ny metode for tilsyn.

Tilsynet vart gjennomført ved at verksemnda vurderte eigne rutinar for legemiddelhandsaming etter tilsendt skjema frå Helsetilsynet. Dersom ikke alle krav i lovverket var oppfylt, skulle verksemnda leggje fram planer slik at rutinar og prosedyrar vart i samsvar med lov og forskrift.

I Valle kommune vart ei verksemnd kontrollert. Det var:

Bygdeheimen v/ Solveig B. Kyrvestad

Vi har mottatt svar frå verksemnda.

Det vart ikkje funne avvik frå lover og forskrifter ved verksemnda.

Tilsynet avsluttast.

15.12.2011

Med helsing

Anne – Sofie D. Syvertsen
fylkeslege
 

 

Brevet er elektronisk godkjend og sendast utan underskrift

Sakshandsamar: Ester Hassel, tlf. 37 01 76 56 / 91 58 04 04