Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Hol kommune. Hjemmesykepleie Distrikt Vest (2007)

Hjemmesykepleie Hemsedal kommune (2007)

Voksne psykiske lidelser Hurum kommune (2007)

Voksne psykiske lidelser Modum kommune (2007)

Voksne psykiske lidelser Ringerike kommune (2007)

Kongsberg kommune. Hjemmesykepleie herunder nattjenesten Hvittingfoss distrikt (2007)

Nes kommune hjemmesykepleie herunder nattjenesten (2007)

Ål kommune. Tjenestetilbudet kommunenes hjemmesykepleie herunder nattjenesten (2007)

Avlastnings – støttekontakttjenester sosialtjenesteloven Røyken kommune (2007)

Hjemmesykepleien Hole kommune (2007)

Hjemmesykepleien Røyken kommune Slemmestad distrikt (2007)

Hjemmesykepleien Øvre Eiker kommune Hokksund / Skotselv distrikt (2007)

Hjemmesykepleien Nedre Eiker kommune Bråta Omsorg PRO (2007)

Avlastningstiltak støttekontakt sosialtjenesteloven Krødsherad kommune (2007)

Hjemmesykepleietjenesten Lier kommune Ytre Lier (2007)

Avlastningstiltak støttekontakt sosialtjenesteloven Øvre Eiker kommune (2007)

Avlastningstiltak støttekontakt sosialtjenesteloven Nedre Eiker kommune (2007)

Forsvarlighet kvalitet akuttmottaket Sykehuset Buskerud HF (2007)

Tvang makt utviklingshemmede Modum kommune (2007)

Tvang makt utviklingshemmede Hole kommune (2007)

Drammen kommune brukomsorgstiltaket GUTS rusmiddelavhengige (2007)