Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Meldeplikt helsekrav førerkort Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus, Medisinsk avdeling (2009)

Blodbankvirksomheten Vestre Viken HF Kongsberg sykehus

Helsepersonells meldeplikt helsekrav førerkort Ringerike sykehus (2009)

Blodbankvirksomheten Vestre Viken HF Ringerike sykehus (2009)

Praktisk bistand opplæring hjemmeboende eldre over 67 år Ringerike kommune (2009)

Rollag kommune - tilsyn praktisk bistand opplæring hjemmeboende eldre over 67 år (2009)

Meldeplikt helsekrav førerkort Vestre Viken HF Sykehuset Buskerud Nevrologisk avd (2009)

Gravide / fødende Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus Fødeavd (2009)

Avviksregistreringssystemet meldeplikt kvalitetsutvalget Sykehuset Buskerud Med klin (2009)

Ringerike kommune - barneboliger avlastningsboliger (2009)

Avviksregistreringssystemet meldeplikt kvalitetsutvalget Ringerike sykehus Ortopedisk avd 2009

Barnevern- helse- sosialtjenester Røyken kommune (2009)

Legemiddelbehandlingen Austjord behandlingssenter Ringerike kommune (2009)

Øvre Eiker kommune - barnebolig avlastningsbolig (2009)

Legemiddelbehandlingen Liertun sykehjem 3. avd rehabiliteringsenheten Lier kommune (2009)

Legemiddelbehandlingen Hole bo- rehabiliteringssenter Hole kommune (2009)

Nedre Eiker kommunes plikt tildele midlertidig husvære (2009)

Sosiale tjenester kap 4 4A Kongsberg kommune (2009)

Drammen kommune - barnebolig avlastningsbolig (2009)

Barnevern- helse-og sosialtjenester Øvre Eiker kommune (2009)

Legemiddelbehandlingen Losjeplassen bo- servicesenter Drammen kommune (2009)

Legemiddelbehandlingen Skavangertun sykehjem Kongsberg kommune (2009)

Røyken kommunes plikt tildele midlertidig husvære (2009)

Drammen kommune plikt å tildele midlertidig husvære (2009)