Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Drammen sykehus Ortopedisk avd behandling av hoftebrudd og ved hofteprotesekirurgi 2010

Modum kommune saksbehandling avlastning korttidsopphold 2010

Hurum kommune hjemmeboende eldre 2010

Vestre Viken HF Drammen sykehus Ortopedisk avd Ventetidsgarantien 2010

Vestre Viken HF Drammen sykehus Med avd Hjertepoliklinikken ventetidsgarantien 2010

Avtalespesialist psykisk helsevern i Buskerud psykolog 2010

Gol kommune sosiale tjenester Nav Gol 2010

Ringerike omsorgssenter medisinsk tilsyn, tvang, politiattester 2010

Sosiale tjenester Nav Ringerike kommune 2010

Sosiale tjenester i Nav Hurum kommune

Kongsberg kommunes bruk av private institusjoner pleie omsorgstiltak 2010

Avtalespesialist psykisk helsevern i Buskerud psykiater 2010

Sosiale tjenester kap 4 og 4A Lier kommune Eikeliveien 2010

Legemiddelbehandling sykehjem Elverhøy helsetun, Nes kommune 2010

Flå kommune - Uanmeldt tilsyn - Flåheimen-pasientrettighetsloven kap 4A

Hemsedal kommune - Uanmeldt tilsyn, Hemsedal Bygdaheim

Gol kommune - Uanmeldt tilsyn, Gol helsetun, pasientrettighetsloven kapittel 4A 2010

Krødsherad kommune - uanmeldt tilsyn, Kryllingheimen, pasientrettighetsloven kapittel 4A

Drammen kommune - fastlege I legemiddelbehandling eldre Hjemmetjenesten Strømsø 2010

Drammen kommune - fastlege II legemiddelbehandling eldre Strømsø legesenter 2010

Drammen kommune - fastlege III legemiddelbehandling eldre 2010

Drammen kommune Hjemmetjenester eldre legemiddelhåndtering Strømsø Åskollen 2010

Drammen kommune omsorgstjenester sosialtjenesteloven § 4-2 eldre med ikke-vestlig bakgrunn 2010

Gol helsetun Gol kommune - legemiddelbehandling i sykehjem 2010

Hol kommune - Støttekontakt avlastning 2010

Hole kommune - barnevern-, helse- sosialtjenester 2010

Bufetat Geithus ungdoms- familiesenter medisinsk tilsyn behandling urinprøvetaking (2010)

Frelsesarméens barne- familievern, Solgløtt Medisinsk tilsyn behandling urinprøvetaking (2010)

Stiftelsen Bjørklund medisinsk tilsyn behandling urinprøvetaking (2010)

Medisinsk tilsyn behandling urinprøvetaking Bufetat Hokksund ungdoms- familiesenter (2010)

Flesberg og Rollag kommuner - helsetjenester og barnevern- og sosiale tjenester i NAV (2010)

Modum kommune- sosiale tjenester økonomisk stønad rusmiddelavhengige (2010)

Hol kommune - Sosialtjenestelovens kap 4 4A utviklingshemmede (2010)

Røyken kommune - sosiale tjenester økonomisk stønad rusmiddelavhengige (2010)