Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Hole kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2013

Nore og Uvdal kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Nore og Uvdal kommune personer med psykisk utviklingshemming 2012

Rollag kommune personer med psykisk utviklingshemming 2012

Flesberg kommune personer med psykisk utviklingshemming 2012

Nedre Eiker kommune saksbehandling avlastning hjemmeboende eldre 2012

Flå kommune saksbehandling avlastning hjemmeboende eldre 2012

Sigdal kommune helsetjenester barnevern- og sosiale tjenester 2012

Hurum kommune barnevern helse sosialtenester 2012

Tiltak for ungdom - Bufetat Buskerud barne- og familiesenter, Familieavdelingen 2012

Øvre Eiker kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Nedre Eiker kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Vestre Viken HF Klinikk Kongsberg sykehus pasienter med tykk og endetarmskreft kolorektalkreft 2012

Vestre Viken HF Klinikk Drammen sykehus pasienter med tykk og endetarmskreft kolorektalkreft 2012

Parat Omsorg AS 2012

Vestre Viken HF Klinikk Ringerike sykehus Medisinsk avdeling 2012

Gol kommune avlastning og omsorgslønn 2012

Gol kommune psykisk utviklingshemmede tjenester tvang 2012

Drammen kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Nedre Eiker kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Hemsedal kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Vestre Viken HF, Klinikk Ringerike sykehus pasienter med tykk og endetarmskreft 2012

Krødsherad kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Modum kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Røyken kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Kongsberg kommune sosiale tjenester i Nav 2012

Ringerike omsorgssenter bevegelsesfrihet og samvær med andre 2012

Frelsesarmeens barne- og familievern, Solgløtt 2012

Geithus ungdoms- og familiesenter 2012

Bufetat Hokksund ungdoms- og familiesenter 2012