Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Lier kommune kvalifiseringsprogrammet 2013

Nore og Uvdal kommune tvang psykisk utviklingshemmede 2013

Nedre Eiker kommune kvalifiseringsprogrammet 2013

Drammen kommune Marienlyst helsestasjon helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år 2013

Hallingdal oppfølging av barn i fosterhjem 2013

Drammen kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2013

Hole kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2013

Flesberg kommune helsestasjonstjenesten for barn i aldersgruppen 0 til 6 år 2013

Lier kommune Lierbyen helsestasjon helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år 2013

Drammen kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2013

Øvre Eiker kommune Eikertun tvungen helsehjelp 2013

Kongsberg kommune Hvittingfoss bo- og behandlingssenter tvungen helsehjelp 2013

Nes kommune omsorgstjenester og koordinering 2013

Drammen kommune kvalifiseringsprogrammet (KVP) 2013

Ringerike kommune kvalifiseringsprogrammet 2013

Vestre Viken HF blodbankvirksomheten 2013

Sigdal kommune tvungen helsehjelp Sigdalsheimen 2013

Modum kommune tvungen helsehjelp Modumheimen 2013

Hov gård nattevakttjenesten 2013

Ringerike omsorgssenter begrensninger i bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler og innhenting av politiattester 2013

Behandling ungdom Buskerud Vestfold Telemark avd Geithus og avd Gustadmoen begrensninger elektroniske kommunikasjonsmidler og innhenting av politiattester 2013

Buskerud ungdomshjem begrensninger elektroniske kommunikasjonsmidler og innhenting av politiattester 2013

Buskerud og Vestfold ungdomssenter begrensninger bruk av elektroniske hjelpemidler innhenting av politiattester 2013

Frelsesarmeens barne- og familievern Solgløtt begrensninger bruk av elektroniske hjelpemidler innhenting av politiattester 2013

Nes kommune saksbehandling avlastning hjemmeboende eldre 2013

Øvre Eiker kommune saksbehandling avlastning hjemmeboende eldre 2013