Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Alta ungdomssenter rømming tilbakeføring 2010

Nordkapp kommune sosiale tjenester i Nav 2010

Båtsfjord kommune sosiale tjenester i Nav 2010

Sør-Varanger kommune sosiale tjenester ved Nav 2010

Vadsø ungdomssenter tilbakeføring ved rømming 2010

Alta kommune legemiddelhåndtering hjemmetjeneste sykehjem 2010

Kautokeino kommune saksbehandling avlastning eldre 2010

Gamvik kommune fastleges utredning oppfølging demens 2010

DPS Midt-Finnmark avdeling Lakselv meldeordningen spesialisthelsetjenesten 2010

Nordkapp kommune saksbehandling avlastning eldre 2010

Kvalsund kommune saksbehandling avlastning eldre 2010

Loppa kommune legemiddelhåndtering hjemmetjenesten sykehjem 2010

Sør-Varanger kommune legemiddelhåndtering hjemmetjenesten sykehjem 2010

Båtsfjord kommune legemiddelhåndtering hjemmetjenesten sykehjem 2010

Hammerfest kommune legemiddelhåndtering hjemmetjenesten sykehjem 2010

Karasjok kommune avlastning til eldre stikkprøvetilsyn 2010

Måsøy kommune avlastning eldre ­stikkprøvetilsyn 2010

Lebesby kommune tjenester demenssyke i eget hjem 2010

Tana kommune fastlege II utredning oppfølging demens 2010

Tana kommune fastlege I utredning oppfølging demens 2010

Vadsø kommune fastlegers utredning oppfølging av demens 2010

Lebesby kommune fastlegers utredning oppfølging demens 2010

Tana kommune tjenester demenssyke i eget hjem 2010

Vadsø kommune tjenester demenssyke i eget hjem 2010

Kirkenes - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

Mottak behandling pasienter mistanke akutt hjerneslag Helse Finnmark HF, Klinikk Hammerfest 2010