Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Loppa kommune tjenester voksne med rusmiddelavhengighet 2011

Alta kommune saksbehandling avlastning til eldre 2011

Sør-Varanger kommune tjenester voksne med rusmiddelavhengighet 2011

Hasvik kommune tjenester voksne med rusmiddelavhengighet 2011

Helse Finnmark HF behandling av skrøpelig eldre med hoftebrudd 2011

Vadsø kommune saksbehandling avlastning eldre 2011

Helse Finnmark HF ortopedisk avd Hammerfest og Kirkenes hoftebrudd 2011

Hammerfest kommune hjelpetiltak hjemmeboende barn 2011

Berlevåg og Båtsfjord kommuner barneverntjenesten hjemmeboende barn 2011

Tana kommune barnevernstjenesten hjemmeboende barn 2011

Nesseby kommune, Nesseby helsesenter tvungen helsehjelp 2011

Alta ungdomssenter plasseringsformålet 2011

Hammerfest kommune Rypefjord sykehjem tvungen helsehjelp pasientrettighetsloven kap. 4A 2011

Alta kommune tvungen helsehjelp sykehjem, 2011

Helse Finnmark HF Klinikk Kirkenes eldre med hjerneslag, 2011

Guovdageainnu souhkan/Kautokeino kommune økonomisk sosialhjelp Nav 2011

Finnmarksklinikken pasienter med rusmiddelavhengighet 2011

Loppa kommune tjenester psykisk utviklingshemmede 2011

Karasjok kommune voksne psykiske lidelser 2011

Vadsø ungdomssenter arbeid med plasseringsformålet 2011

Deanu gielda - Tana kommune behandling søknader om økonomisk stønad i Nav i 2011

Kàràsjoga gieldda/Karasjok kommune økonomisk sosialhjelp Nav 2011

Vadsø kommune økonomisk sosialhjelp Nav 2011

Sør-Varanger kommune avlastning til eldre stikkprøvetilsyn 2011

Helse Finnmark HF Kirkenes blodbankvirksomheten 2011