Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Stange kommune - utredning oppfølging pasienter med demens - fastlege II 2010

Stange kommune - utredning oppfølging pasienter med demens - fastlege 2010

Folldal kommune - helse- sosiale tjenester hjemmeboende eldre 2010

Grue kommune tjenestetilbud til utviklingshemmede 2010

Ringsaker kommune utredning oppfølging demente fastlege I 2010

Ringsaker kommune utredning oppfølging demente fastlege II 2010

Stor-Elvdal kommune - fastlege - utredning og oppfølging av pasienter med demens 2010

Hjemmeboende eldre Stor-Elvdal kommune 2010

Ringsaker kommune hjemmeboende eldre Omsorgsdistrikt Brumunddal 2010

Avtalespesialist i psykisk helsevern Hedmark psykologspesialist

Stange kommune, Ottestad hjemmeboende eldre 2010

Avtalespesialist psykisk helsevern Psykiater 2010

Sykehuset Innlandet Sanderud Enhet tidlig intervensjon psykoser selvmordstruede pasienter 2010

Sykehuset Innlandet avd akutt korttidspsykiatri Sanderud selvmordstruede pasienter 2010

Folldal kommune fastlege utredning oppfølging demens 2010

Stange kommune avlastning for eldre 2010

Folldal kommune - avlastning for eldre 2010

Ringsaker kommune avlastning for eldre 2010

Kongsvinger kommune tjenestemottakere i Tommelstadgata 2010

Elverum kommune sosiale tjenester i Nav 2010

Stor-Elvdal kommune avlastning eldre 2010

Løten kommune sosiale tjenester i Nav 2010

Kongsvinger kommune sosiale tjenester i Nav 2010