Helsetilsynet

DPS Kongsvinger 2011

DPS Hamar 2011

Sykehuset Innlandet Kongsvinger ortopedisk avd eldre med hoftebrudd 2011

Sykehuset Innlandet Elverum eldre med hoftebrudd 2011

Ringsaker kommune tjenester i barne- og avlastningsbolig 2011

Kongsvinger kommune Langelandhjemmet tvungen helsehjelp sykehjem 2011

Elverum kommune­ tvungen helsehjelp Lyngholtet sykehjem 2011

Åmot kommune tjenester i avlastningsbolig 2011

Sykehuset Innlandet HF blodbankvirksomheten 2011

Tynset kommune tvungen helsehjelp i sykehjem Tjønnmosenteret 2011

Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling Hamar 2011 eldre pasienter med hjerneslag 2011

Løten kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2011

Nord- Odal kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2011

Stor-Elvdal kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2011

Ringsaker kommune utviklingshemmede i bofellesskap 2011

Nord-Odal kommune Halmhaugen tjenestetilbud psykisk utviklingshemmede 2011

Engerdal kommune sosiale tjenester i Nav 2011

Åmot kommune sosiale tjenester i Nav 2011

Eidskog kommune sosiale tjenester i Nav 2011

Stange kommune sosiale tjenester i Nav 2011

Sykehuset Innlandet HF Elverum eldre pasienter med hjerneslag 2011

Åsnes kommune fastlege utredning og oppfølging demens 2011

Biri Treningssenter rusinstitusjon 2011

Sør-Odal kommune fastlege oppfølging demente 2011

Sør-Odal kommune hjemmeboende eldre 2011

Åsnes kommune hjemmeboende eldre 2011

Rendalen kommune hjemmeboende eldre 2011

Rendalen kommune fastlege oppfølging demente 2011

Eidskog kommune tjenestetilbudet til tjenestemottakere i Borgen/Hagtun 2011

Sykehuset Innlandet HF Elverum-Hamar eldre pasienter med hjerneslag 2011