Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Kongsvinger kommune voksne personer med psykiske lidelser og langvarig rusmiddelmisbruk 2013

Sykehuset Innlandet HF Sanderud Akuttpsykiatriske pasienter 2013

Finsal sykehjem behandling og rehabilitering korttidsavdelingen 2013

Stange kommune voksne med psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk 2013

Trysil kommune voksne med psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk 2013

Hamar kommune kvalifiseringsprogrammet 2013

Hamar kommune stikkprøvetilsyn søknader om sykehjemsplass 2013

Hamar kommune helsestasjonstjenester til barn 0 til 6 år 2013

Alvdal kommune helsestasjonstjenester til barn 0 til 6 år 2013

Åsnes kommune kvalifiseringsprogrammet 2013

Grue kommune helsestasjonstjenester til barn 0 til 6 år 2013

Tynset kommune voksne personer med psykiske lidelser og langvarig rusmiddelmisbruk 2013

Kongsvinger kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2013

Eidskog kommune helsestasjonstjenester for barn fra 0 til 6 år 2013

Åmot kommune helsestasjonstjenester for barn fra 0 til 6 år 2013

Psykisk helsevern til barn og unge BUP Hamar Sykehuset Innlandet HF 2013

Stor-Elvdal kommune kvalifiseringsprogrammet 2013

Tynset kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2013

Løten kommune tjenester til tjenestemottakere 2013

Folldal kommune miljø- og oppfølgingstjeneste 2013

Åsnes kommune Lia gruppebolig 2013

Sør-Odal kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2013