Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Avlasting støttekontakt Austrheim kommune (2007)

Avlasting støttekontakt Eidfjord kommune (2007)

Det medisinske tilbodet bebuarane Mildeheimen (2007)

Det medisinske tilbodet Åstveit sjukeheim (2007)

Det medisinske tilbudet Lyngbøtunet bo- servicesenter (2007)

Det medisinske tilbudet Øvsttunheimen sykehjem (2007)

Faglege styring leiing Medisinsk klinikk Stord sjukehus Helse Fonna HF (2007)

Helse Bergen HF Medisinsk servicedivisjon Akuttmottak (2007)

Helse Fonna HF Klinikk kirurgi akuttmedisin Haugesund sjukehus Akuttmottak (2007)

Helsetenester eldre eigen heim eller omsorgsbustad Jondal kommune (2007)

Helsetenester eldre eigen heim eller omsorgsbustad Tysnes kommune (2007)

Helsetenester eldre Odda kommune heimebaserte tenester (2007)

Helsetenester eldre Osterøy kommune (2007)

Inntak utgreiing behandling samarbeid Helse Fonna HF Psykiatrisk BUP Stord/Kvinnherad (2007)

Inntak utreiing behandling samarbeid Helse Bergen HF Psykisk helsevern barn unge BUP Fjell (2007)

Meland sjukeheim (2007)

Rapport Helse-Vest RHF. Landsomfattande tilsyn spesialisthelsetenesta akuttmottak -2007

Risikovurdering hendingar oppfølging forbetring Haraldsplass Diakonale Sykehus Kirurgisk (2007)

Risikovurdering uønskte hendingar oppfølging forbetring Helse Fonna HF Haugaland DPS (2007)

Rusbehandling Helse Bergen HF – Bjørgvin DPS Floenkollektivet (2007)

Rusmiddelmisbruk Askøy Blå Kors Klinikk (2007)

Støttekontakt avlasting Granvin herad (2007)

Støttekontakt avlasting Samnanger kommune (2007)

Støttekontakt avlasting Sund kommune (2007)

Støttekontakt avlasting Ulvik herad (2007)

Støttekontakt avlastning Bergen kommune Åsane bydel (2007)

Tilsyn grunnleggjande behov journalføring Samnangerheimen Samnanger kommune (2007)

Tilsyn grunnleggjande behov journalføring Toloheimen Kvam herad (2007)

Tvang makt utviklingshemmede Bergen kommune — tjenesteområde Arna (2007)

Tvang makt utviklingshemmede Bergen kommune tjenesteområde Bergenhus (2007)

Tvang makt utviklingshemming Etne kommune (2007)

Tvang makt utviklingshemming Kvinnherad kommune (2007)

Utgreiing intervensjon Psykiatrisk akuttmottak (PAM) Helse Bergen HF (2007)

Vaksne alvorleg psykisk sjukdom Austevoll kommune (2007)

Vaksne alvorleg psykisk sjukdom Bergen kommune tenesteområde Fana (2007)

Vaksne alvorleg psykisk sjukdom Lindås kommune (2007)

Vaksne alvorleg psykisk sjukdom Os kommune (2007)

Vaksne alvorleg psykisk sjukdom Vaksdal kommune (2007)