Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Askøy Blå Kors klinikk Skjerma eining (2009)

Bergen kommune Nav Laksevåg Økonomisk rådgivningstjeneste (2009)

Sund kommune økonomisk rådgjeving (2009)

Vaksdal kommune - Tvang makt utviklingshemming (2009)

Modalen kommune - Tilsyn sakshandsaming yting tenester lov sosiale tenester (2009)

Bergen kommune - barne- avlastningsboliger (2009)

Fitjar kommune - Tvang makt utviklingshemming (2009)

Radøy kommune - barne- avlastingsbustader (2009)

Opptrening/rehabilitering journalføring Betanien Somatiske senter Bergen (2009)

Ullensvang – opptrening rehabilitering journal Utneheimen Bråvolltunet (2009)

Odda kommune - barne avlastningsbustader (2009)

Rehabilitering pasientar hjerneslag Helse Fonna HF Medisinsk klinikk Haugesund sjukehus (2009)

Rehabilitering pasientar hjerneslag Helse Fonna HF Medisinsk klinikk Stord sjukehus (2009)

Bergen kommune Florida sjukeheim - tilsyn infeksjonskontrollen (2009)

Tvang makt overfor personar psykisk utviklingshemming Masfjorden kommune (2009)

Kronstad DPS Helse Bergen HF 2009

Sakshandsaming yting tenester lov sosiale tenester Kvinnherad kommune (2009)

Osterøy kommune - barnevern- helse-og sosialtenester (2009)

Saksbehandling hjemmesykepleie rehabilitering korttidsavd Askøy kommune (2009)

Øyane DPS Helse Bergen HF (2009)

Solli DPS (2009)

Heimesjukepleie sjukeheim Kvinnherad kommune Rosendal sone (2009)

Sakshandsaming tenester lov sosiale tenester Fjell kommune (2009)

Behandling søknader klager helsehjelp sosiale tenester iverksetting vedtak Sveio kommune (2009)

Utgreiing behandling journal sjukeheimen Etne omsorgssenter (2009)

Vurdering prioritering tilvisingar ventelister nødvendig helsehjelp Helse Fonna HF (2009)

Blodbankvirksomheten Helse Bergen HF Voss sjukehus

Samarbeid helse- sosial barnevern Tysnes kommune (2009)

Saksbehandling lov sosiale tjenester Laksevåg bydel Bergen kommune (2009)

Infeksjonskontroll Vaksdal sjukeheim (2009)

Infeksjonskontrollen Knarvik sjukeheim (2009)