Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bergen kommune Domkirkehjemmet legemiddelhåndtering 2010

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Augeavdelinga 2010

Modalen kommune, legemiddelhandteringa sjukeheimen heimesjukepleien 2010

Fosterheimstenesta Fonna Knutsatunet ressurssenter 2010

Fosterhjemstjenesten Bergen Kringsjå ressurssenter 2010

Celler og vev Helse Bergen HF, Hornhinnebanken Øyeavd Haukeland 2010

Arna bydel Bergen kommune underernæring heimetenesta 2010

Bømlo kommune underernæring heimetenesta 2010

Samnanger kommune undernæring hos eldre i heimetenesta 2010

Jentespranget AS barneverninstitusjon 2010

Helse Fonna HF, Klinikk for psykisk helsevern 2010

Bergen Akuttsenter Ungdom (BASU) barneverntenester 2010

Fedje kommune legemiddelhandteringa Fedje kommune 2010

Eidfjord kommune- legemiddelhandteringa sjukeheim heimesjukepleien 2010

Austrheim kommune legemiddelhandteringa i heimesjukepleien 2010

Austrheim kommune Nordliheimen legemiddelhandteringa 2010

Masfjorden kommune legemiddelhandteringa sjukeheim heimesjukepleien 2010

Bergen kommune, Årstad bydel saksbehandling avlastning eldre 2010

Sveio kommune handsaming økonomisk sosialhjelp 2010

Helse Fonna HF Medisinsk klinikk Haugesund sjukehus behandling hjerneslag 2010

Os kommune Nav økonomisk rådgjeving 2010

Austrheim kommune Nav økonomisk rådgjeving 2010

Bømlo kommune Nav økonomisk rådgjevingsteneste 2010

Samnanger kommune Nav økonomisk sosialhjelp 2010

Tilsyn med Sveio Bufellesskap 2010

Tilsyn med KASA-Ungdomssenter 2010

Helse Fonna HF, Haugesund brystkreft mammaseksjonen 2010

Sakshandsaming avlastning omsorgsytarar eldre Ullensvang 2010

Utgreiing, diagnostikk, logistikk - brystkreft. Helse Bergen HF, Haukeland Universitetsklinikk

Bømlo kommune - Legemiddelhandteringa ved Bømlo bu- og rehabiliteringssenter

Granvin herad - Legemiddelhandteringa ved Granvin sjukeheim

Lindås kommune - Legemiddelhandteringa i eining for heimetenester

Bergen kommune - Sandviken - Legemiddelhåndteringen i hjemmetjenesten

Rehabiliteringstilbod i sjukeheim - Odda kommune, Bokko sjukeheim 2010

Rehabiliteringstilbod i sjukeheim, Os kommune, Luranetunet institusjonsdel 2010

Helse Fonna HF, Klinikk for akuttmedisin og kirurgi, Odda somatikk (2010)

Kvam herad tvang makt psykisk utviklingshemmede 2010

Fjell kommune - legemiddelhandteringa i heimetenesta 2010

Askøy kommune heimetenesta - legemiddelhandteringa 2010

Aleris omsorg AS Ravnanger sjukeheim, Askøy kommune - legemiddelhandteringa 2010

Stord kommune - legemiddelhandteringa i heimesjukepleien

Os kommune - legemiddelhandteringa i heimesjukepleien 2010

Ullensvang herad - barne- avlastingsbustader 2010

Askøy kommune - barne- avlastingsboliger 2010

Askøy kommune - saksbehandling avlastning til omsorgsytere 2010

Øygarden kommune - sakshandsaming ved avlasting til omsorgsytarar til eldre 2010

Bjørgvin DPS, Avd allmennpsykiatri Tertnes (2010)

Øygarden kommune - barne-og avlastingsbustader (2010)

Helse Bergen HF, Avdeling Psykiatrisk akuttmottak stemningslidingar (2010)

Legemiddelhandtering Bergen kommune, Fana bydel (2010)

Legemiddelhandtering Bergen kommune, Laksevåg bydel (2010)

Austrheim kommune - økonomisk rådgjeving (2010)

Fusa kommune - Tvang makt utviklingshemming (2010)

Stord kommune - tvang makt utviklingshemming (2010)

Os kommune - økonomisk rådgjeving (2010)

Psykiatrisk ungdomsteam Haugesund - tilvisingar nødvendig helsehjelp samarbeid (2010)