Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Os kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2011

Helse Fonna HF, Klinikk for psykisk helsevern 2011

Helse Fonna HF Kirurgisk klinikk Ortoped seksj Haugesund Sjukehus eldre med hoftebrot 2011

Meland kommune økonomisk stønad ved Nav 2011

Helse Bergen HF Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus eldre med hoftebrot 2011

Voss kommune Voss sjukeheim tvungen helsehjelp 2011

Øygarden kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2011

Stord kommune tvungen helsehjelp sykehjem 2011

Osterøy kommune tenester unge individuell plan 2011

Hardanger Fartøyvernsenter barneverninstitusjon 2011

Vaksdal kommune tenester unge individuell plan 2011

Styve gard barneverninstitusjon 2011

Aleris Ungplan Region Vest barneverninstitusjon 2011

Kvinnherad kommune søknader økonomisk sosialhjelp Nav 2011

Bergen kommune Nav Fyllingsdalen sosiale tjenester 2011

Haukeland Universitetssykehus, Kvinneklinikken, Seksjon for assistert befruktning celler og vev assistert befruktning 2011

Austrheim kommune, Nordliheimen tvungen helsehjelp 2011

Radøy kommune tenester unge individuell plan 2011

Sund kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2011

Kan tilsynserfaringar vere kjelde til læring og forbetring. Oppsummering tilsynserfaringar 2010

Austevoll kommune tjenester til psykisk utviklingshemmede 2011

Lindås kommune søknader om økonomisk stønad Nav 2011

Bjørgvin ungdomssenter barnevernsinstitusjon 2011

Askøy kommune, Kleppestø sykehjem tvungen helsehjelp 2011

Fjell kommune, Fjell sjukeheim tvungen helsehjelp 2011

Haugesund sjukehus Kirurgisk klinikk rett til nødvendig helsehjelp 2011

Ulvik herad handsaming økonomisk sosialhjelp 2011

Helse Bergen HF, Voss sjukehus eldre pasientar med hjerneslag 2011

Haraldsplass Diakonale Sykehus Behandling eldre pasienter hjerneslag 2011

Fjell Kommune Barneverntenesta 2011