Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Masfjorden kommune barneverntenesta heimebuande barn 2012

Boenheten AS, Bergen håndtering av politiattester 2012

Aleris Ungplan & BOI håndtering av politiattester 2012

Hospitalet Betanien DPS 2012

Tilsyn med Sund kommune 2012

Tilsyn med Øygarden kommune 2012

Bergen kommune Fyllingsdalen botjenester psykisk utviklingshemmede 2012

Bergen kommune Kompetanseenhet Vest tjenester psykisk utviklingshemmede 2012

Kvinnherad kommune barneverntenesta heimebuande barn 2012

Bergen kommune Domkirkehjemmet tvungen helsehjelp sykehjem 2012

Hardanger barnevern hjelpetiltak for heimebuande barn 2012

Helse Bergen HF håndtering av humant bein, og senevev, kraniebein og hudceller og hudvev 2012

Haraldsplass Diakonale Sykehus håndtering av humant beinvev 2012

Helse Bergen HF, Øyane DPS 2012

Odda kommune tvang og makt overfor personar med psykisk utviklingshemming 2012

Voss DPS NKS Bjørkeli 2012

Bergen kommune, Arna helseheim 2012

Haukeland universitetssjukehus HF pasienter med tykk- og endetarmskreft kolorektalkreft 2012

Tysnes kommune barnevern sosiale tenester i nav og helse og omsorgstenester 2012

Voss barnevernsenter handtering av politiattester 2012

Helse Fonna Haugesund sjukehus HF pasienter med tykk- og endetarmskreft kolorektalkreft 2012

Askøy kommune handsaming av søknader stønad forsytaransvar barn Nav 2012

Styve Gard politiattestar 2012

Etne kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2012

Bergen kommune Sykehjemmet Florida 2012

Bergen Ungdomssenter politiattestar 2012

Bergen kommune Årstad bydel økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Jondal kommune Vikevollen sjukeheim kommune tvungen helsehjelp 2012

Granvin herad Granvin sjukeheim tvungen helsehjelp 2012

Grønebrekka Bufellesskap Askøy politiattestar 2012