Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Haraldsplass Diakonale Sykehus blodbankvirksomheten 2013

Blodbankvirksomheten Helse Bergen HF 2013

Bergen kommune Nav Bergenhus midlertidig botilbud 2013

Fjell kommune Nav Fjell midlertidig bustad 2013

Bergen kommune Nav Åsane midlertidig botilbud 2013

Helse Bergen HF håndtering av humane celler og vev 2013

Fjell kommune personar med psykisk utviklingshemming tvang og makt 2013

Helse Fonna HF Stord sjukehus behandling av hjerneslag 2013

Helse Fonna HF Haugesund sjukehus behandling av hjerneslag 2013

Bergen barn og familiesenter 2013

Stord kommune helsestasjonstenester for barn 0-6 år 2013

Bergen kommune Åsane helsestasjonstjenester for barn 0-6 år 2013

Bergen kommune Fyllingsdalen helsestasjonstjenester for barn 0-6 år 2013

Askøy oppfølging av barn i fosterheim 2013

Fjell kommune helsestasjonstenester for barn 0-6 år 2013

Os kommune helsestasjonstenester for barn 0-6 år 2013

Bergen kommune Ytrebygda bydel oppfølging av barn i fosterhjem 2013

Askøy kommune helsestasjonstjenester for barn 0-6 år 2013

Voss barnevernsenter medisinsk tilsyn og behandling 2013

Kvam herad oppfølging av barn i fosterheim 2013

Skjoldvegen barnevernsenter 2013

Austevoll kommune barn og unge koordinerte tenester 2013

Voss kommune Nav kvalifiseringsprogram 2013

Osterøy kommune Nav kvalifiseringsprogram 2013

Sveio kommune barn og unge koordinerte tenester 2013

Kvinnherad kommune Rosendalstunet 2013

Ytrebygda Os og Samnanger BUP psykisk helsevern barn og unge 2013

Nav Stord kommune kvalifiseringsprogrammet 2013

Kasa Ungdomssenter barnevernsinstitusjon 2013

Helse Fonna HF BUP Stord Kvinnherad psykisk helsevern til barn og unge 2013