Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Herøy kommune sosiale tenester i Nav 2011

Hareid kommune heimebuande eldre demens ernæring 2011

Sula kommune legemiddelhandtering 2011

Sunndal kommune legemiddelhandtering 2011

Stordal kommune legemiddelhandtering 2011

Smøla kommune legemiddelhandtering 2011

Sandøy kommune legemiddelhandtering 2011

Herøy kommune legemiddelhandtering 2011

Haram kommune legemiddelhandtering 2011

Vestnes kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2011

Ørsta kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2011

Sande kommune legemiddelhandtering 2011

Rindal kommune legemiddelhandtering 2011

Hareid kommune legemiddelhandtering 2011

Giske kommune legemiddelhandtering 2011

Averøy kommune legemiddelhandtering 2011

Aukra kommune legemiddelhandtering 2011

Kristiansund kommune eldre demens ernæring 2011

Veksthuset Molde tverrfaglig spesialiserte tjenester rusmiddelmisbrukere 2011

Vestmo Behandlingssenter tverrfaglig spesialiserte tjenester rusmiddelmisbrukere 2011

Tingvoll kommune saksbehandling avlastning eldre 2011

Rauma kommunet legemiddelhåndtering i tjenester til eldre selvmeldingstilsyn 2012

Halsa kommune saksbehandling avlastning eldre 2011

Sunnmørsheimen barnevernsinstitusjon medisinsk tilsyn og behandling 2011

Kristiansund kommune samtykkekompetanse og bruk av tvang 2011

Kollen ungdomsbase medisinsk tilsyn og behandling 2011

Midsund kommune tvungen helsehjelp sykehjem 2011

Husafjellheimen barnevernsinstitusjon medisinsk tilsyn behandling 2011

Clausenengen ungdomshjem medisinsk tilsyn og behandling 2011

Interaktiv barnevern Bolli bofellesskap medisinsk tilsyn og behandling 2011

Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus eldre hoftebrudd 2011

Helse Møre og Romsdal HF Kristiansund sykehus eldre hoftebrudd 2011

Helse Møre og Romsdal HF Molde sjukehus eldre hoftebrudd 2011

Helse Møre og Romsdal HF, Volda sjukehus eldre hoftebrudd 2011

Barneverntjenesten hjemmeboende barn Surnadal, Halsa og Rindal kommuner 2011

Fastlege utgreiing demens Hareid legekontor 2011

Vågen legesenter fastlege utredning demens og oppfølging demens 2011

Sula kommune sosiale tenester i Nav i 2011

Smøla kommune hjelpetiltak ved barneverntenesta 2011

Tingvoll kommune tvungen helsehjelp sykehjem 2011

Skodje kommune sosiale tenester i Nav 2011

Fræna kommune sosiale tenester i Nav 2011

Ålesund ytre bydel Barneverntenesta 2011

Aukra kommune rettstryggleik for psykisk utviklingshemma 2011

Vestnes kommune samtykkekompetanse og bruk av tvang 2011

Sykkylven kommune sosiale tenester Nav 2011

Averøy kommune sosiale tenester i Nav 2011

Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde sjukehus eldre pasienter med hjerneslag 2011

Helse Nordmøre og Romsdal HF Kristiansund sykehus eldre pasienter med hjerneslag 2011

Aukra kommune Nav søknad om økonomisk stønad 2011