Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Smøla kommune tvang og makt personar med psykisk utviklingshemming 2012

Ørsta kommune tvungen helsehjelp sykehjem 2012

Vestnes kommune søknad om økonomisk stønad frå personar med forsørgjaransvar for barn 2012

Rauma kommune tvungen helsehjelp sykehjem 2012

Ålesund kommune økonomisk stønad personer med forsørgeransvar for barn 2012

Molde kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2012

Haram kommune barneverntenesta heimebuande barn 2012

Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus pasienter med tykk- og endetarmskreft kolorektalkreft 2012

Molde, Midsund og Aukra kommuner barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll heimebuande barn 2012

Molde tilsyn med Senter for foreldre og barn 2012

Helse Møre og Romsdal HF håndtering av humant beinvev 2012

Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus radiologiske tjenester 2012

Helse Møre og Romsdal HF radiologiske tjenester 2012

Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sykehus revmatologiske pasienter 2012

Helse Møre og Romsdal HF Molde sjukehus pasienter tykk og endetarmskreft kolorektalkreft 2012

Rauma kommune hjemmeboende eldre demens ernæring 2012

Gjemnes kommune hjemmeboende eldre demens ernæring 2012

Stranda kommune hjemmeboende eldre demens ernæring 2012

Vanylven kommune sosiale tjenester i Nav 2012

Tingvoll kommune sosiale tenester i Nav 2012