Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Volda kommune - sjølvmeldingstilsyn legemiddelhandtering 2013

Stranda kommune - sjølvmeldingstilsyn legemiddelhandtering 2013

Gjemnes kommune - tilsyn med tjenester til eldre - sjølmeldingstilsyn legemiddelhåndtering 2013

Ulstein kommune sjølvmeldingstilsyn legemiddelhandtering 2013

Giske kommune personar med psykisk utviklingshemming 2013

Halsa kommune sjølmeldingstilsyn legemiddelhåndtering 2013

Ålesund kommune sjølmeldingstilsyn legemiddelhåndtering 2013

Vestnes kommune oppfølging av barn i fosterheim 2013

Rindal kommune samtykkekompetanse og bruk av tvang 2013

Surnadal kommune samtykkekompetanse og bruk av tvang 2013

Ålesund kommune samtykkekompetanse og bruk av tvang 2013

Norddal kommune helsestasjonstjenesten til barn 0 - 6 år 2013

Ulstein kommune Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år 2013

Ørsta kommune oppfølging av barn i fosterheim 2013

Sunndal kommune helsestasjonstjenester for barn 0-6 år 2013

Molde kommune uanmeldt tilsyn samtykkekompetanse bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A 2013

Uanmeldt tilsyn med forsterka rehabiliteringsenhet ved voksenpsykiatrisk avdeling, Ålesund sykehus 31.7.2013

Sykkylven kommune sjølmeldingstilsyn legemiddelhandtering 2013

Eide kommune sjølmeldingstilsyn legemiddelhåndtering 2013

Helse Møre og Romsdal HF blodbankvirksomheten 2013

Sunndal kommune uanmeldt tilsyn med samtykkekompetanse og bruk av tvang 2013

Averøy kommune tvang og makt personar med psykisk utviklingshemming 2012

Psykisk helsevern til barn og unge BUP Helse Møre og Romsdal HF 2013

Celler og vev Helse Møre og Romsdal HF 2013

Kristiansund og Averøy oppfølging av barn i fosterhjem 2013

Nesset kommune samtykkekompetanse og bruk av tvang 2013